Get Adobe Flash player
Home

โรงเรียนบ้านหนองครก

..ครูอาจารย์ประดุจดั่งเทียนเล่มหนึ่ง...คอยคะนึงสั่งสอนเด็กทุกแห่งหน....คอยเป็นแสงสว่างนำทางคน

ให้หลุดพ้นจากหลุมพรางอันตราย....ทั้งช่วยสร้างช่วยเสริมอบรมศิษย์...ไม่เคยคิดดูหมิ่นศิษย์ทั้งหลาย

..................นับแต่นี้ศิษย์ขอกราบประนมไหว้........................นำดอกไม้ธูปเทียนเวียนบูชา

 

...........เชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติธรรม และบำเพ็ญประโยชน์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


........โรงเรียนบ้านหนองครก ได้ประกาศเปิดสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 336 และงานถมดิน ทำคันกั้นน้ำ แนวรั้วด้านทิศใต้ บัดนี้ โรงเรียนได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.วิษณุก่อสร้าง  ผู้สนใจ สามารถดูประกาศได้ที่

 

ทำบุญ 9 วัด ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ทำบุญ 9 วัด ที่จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนบ้านหนองครก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก จัดโครงการอบรมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำบุญ 9 วัด ที่จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  350  คน  ได้แก่ นักเรียนชั้น ป. 1 – 3 นักเรียนชั้น ม. 1 – 3  ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองครก

ทำบุญไหว้พระฟังธรรมเทศนา 9 วัด ดังนี้

--------- 1. วัดหนองป่าพง

--------- 2. วัดสุปัฏนารามวรวิหาร (พระสัพพัญญูเจ้า)

--------- 3. วัดศรีอุบลรัตนาราม(พระแก้วบุษราคัม)

--------- 4. วัดเลียบอุบลราชธานี

--------- 5. วัดใต้ (พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ)

--------- 6. วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) (พระเจ้าอินแปลง)

--------- 7. วัดปากน้ำ (วัดหลวงพ่อเงิน 700 ปี)

--------- 8. วัดบ้านนาเมือง (วัดประสานสุข)

--------- 9. วัดพระธาตุหนองบัว

คลิกดูรูปภาพ

 

โครงการศึกษาดูงานเปรียบเทียบที่งานพืชสวนโลก

โรงเรียนบ้านหนองครก จัดโครงการศึกษาดูงานเปรียบเทียบที่งานพืชสวนโลก จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2555 รวม 5 วัน 4 คืน ซึ่งมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการประมาณ 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้คณะครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาไดนำมาพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่และการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งงานในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตาก เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย ได้แก่ ล่องแพที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ดอยสุเทพ หมู่บ้านถวาย (หมู่บ้าน otop หมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศ) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ และ วัดพระธาตุลำปางหลวง

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ทัศนศึกษา

13 มกราคม 2555 โรงเรียนบ้านหนองครก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี  ผู้ร่วมโครงการได่แก่ คณะครู/นักเรียนชั้น ป. 1 - 3 และชั้นอนุบาล 1 - 2 โดยมีผู้ปกครองนักเรียนร่วมทัศนศึกษาด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนบ้านหนองครก

ผู้อำนวยการ

ดร.จำเนียร  ป้องกัน

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

วุฒิ  ศษ.ด. การบริหารการศึกษา

ขณะนี้เวลา

กรมอุตุนิยมวิทยา

PTT Oil Price

    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952