Get Adobe Flash player
Home

โรงเรียนบ้านหนองครก

ทัศนศึกษา

13 มกราคม 2555 โรงเรียนบ้านหนองครก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี  ผู้ร่วมโครงการได่แก่ คณะครู/นักเรียนชั้น ป. 1 - 3 และชั้นอนุบาล 1 - 2 โดยมีผู้ปกครองนักเรียนร่วมทัศนศึกษาด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันเด็ก ปี 2555

วันเเด็กแห่งชาติ ปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองครกและโรงเรียนเครือข่ายตำบลหนองครก ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ โรงเรียนบ้านหนองสวง  โรงเรียนบ้านดอนกลาง และโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 12  มกราคม  2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองครก (อาคารฝ่ายประถมศึกษา) โดยนายสมพงษ์  แสงใสแก้ว รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ผู้ร่วมกิจกรรมได้แก่ ครู/นักเรียนจาก 5  โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับมอบเครื่องเขียนจากมูลนิธิปอเต็กตึ้ง

9  มกราคม  2555   ขอขอบคุณมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ที่ได้มอบเครื่องเขียน จำนวน  400  ชุด  เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองครก และโรงเรียน ได้มอบเครื่องเขียนดังกล่าวให้แก่นักเรียนทุกคน  ครูและนักเรียนต่างซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากมูลนิธิที่ให้ความอุปถัมภ์ทุกปี

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

โรงเรียนบ้านหนองครก จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ 84  พรรษา ในวันที่ 2 ธันวาคม  2554  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจำนวน   214,765.25  บาท

โรงเรียนบ้านหนองครก ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบความสุขความเจริญตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม...

 

เตรียมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดหาทุนถมดิน ปรับปรุงห้องเรียน สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ทอด ณ โรงเรียนบ้านหนองครก อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านหนองครก  เตรียมการระดมทรัพยากรและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมการจัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีประดิษฐานพระบรมรูป ร.5

เมื่อวันอังคารที่ 15  พฤศจิกายน  2554  โรงเรียนบ้านหนองครก จัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูป ร.5 ขึ้นประดิษฐาน ณ พระแท่น หน้าอาคาร 1  เพื่อสักการะบูชา  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก เป็นประธานในพิธี  คณะครู และนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ร่วมประกอบพิธีดังกล่าว

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนบ้านหนองครก

ผู้อำนวยการ

ดร.จำเนียร  ป้องกัน

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

วุฒิ  ศษ.ด. การบริหารการศึกษา

ขณะนี้เวลา

กรมอุตุนิยมวิทยา

PTT Oil Price

    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952